თერმოშემდუღებლები

თერმოშემდუღებლები

თერმოშემდუღებლები განკუთვნილია თერმოლაქით დაფარული ალუმინის კილიტის შედუღებისათვის ნებისმიერი ტიპის და ზომის პოლიმერულ ჭიქებზე.

ჩვენს მიერ წარმოებული ავტომატური ხაზები უზრუნველყოფს 500 დან 3000 ჭიქამდე საათში მწარმოებლურობას და ავტომატურ რეჟიმში ასრულებს ქვემოთჩამოთვლილ ოპერაციებს:

  • ჭიქების მიწოდება;
  • პროდუქტის დოზირება;
  • კილიტის თავსახურის დაწყობა;
  • კილიტის თერმოშედუღება;
  • დამცავი თავსახურის დაწყობა;
  • თარიღის დატანა;
  • შეფუთული პროდუქტის გამოტანა.